Invullen en downloaden van de vrachtbon

Klik op de vrachtbon om deze te openen, vul hem in, print hem in drievoud (3 keer) uit en onderteken hem.

Leg deze papieren klaar voor de koerier.

Vrachtbon download

Voor het invullen van het formulier is het programma Acrobat Reader nodig.

Klik op de vrachtbon om deze te openen